Детска градина Космонавт - Пловдив

За поредна година „Просвета“ дава възможност на най – малките да покажат своя талант, въображение и да изразят с багри и форми своята любов към мама. За целта участниците трябва да изработят своя уникална картичка по случай 8 март! Всякакъв майсторлък е позволен щом идва от детското въображение. Целта на конкурса е именно да стимулира развитието на детското творчество и да ги насърчи към художествена изява. А защо не и да открие уникален млад талант?

За целта децата от ДГ „ Космонавт“ взеха активно участие в конкурса със своите уникални картички за мама!