През месец ноември децата от група „ Пътешественици“ и децата от група „ Щурче“ посадиха  дръвчета „ Чинар“ и „ Кателпа“. Децата с много старание и любов ще се грижат за тях, за да се радваме всички ние на дебела сянка през летните месеци.

Безгрижните детски игри сега ще се съчетават с грижа и труд сред природата!