На 20.09. 2-23г. на територията на ДГ „ Космонавт“ се проведе европейска седмица на мобилността. Целта на това събитие е подобряване здравето и качеството на живот, като се подобри придвижването с превозни средства, които не замърсяват околната среда.