Три пясъчника са преобразени и ще се използват с ново предназначение.Единият е превърнат в открита зелена сцена, която ще бъде прекрасно място за отбелязване на празниците в детската градина.Другите два пясъчника са направени с ударопоглъщаща настилка и са оформени като малки кътове, където децата могат да играят.Те са предназначени за най-малките възпитаници на ДГ „Космонавт“-за яслена и за първа групи.

От детска градина Космонавт – Пловдив имат още нови идеи за в бъдеще-да подобрят и облагородят двора на детското заведение с цветни градини и нови съоръжения, за да могат децата да се чувстват и играят в една по-добра среда.