На 6.04. 2024г. целият колектив на ДГ „ Космонавт“ и родители се включиха в подобряването  и облагородяване на двора на детското заведение с цветни оградки, градинки и съоръжения, за да могат децата да играят в една по – добра среда.