05.02.2024г. – Един различен и усмихнат ден за децата от група „ Калинка“ към ДГ „ Космонавт“ – гр. Пловдив.

Децата се учиха да разделят отпадъците разделно, играха състезателни образователни игри, свързани с рециклирането – „ Сливи за смет“ / отпадъци за един, съкровище за друг/ и беседваха какво е необходимо да правим, за да запазим природата чиста. Накрая децата поздравиха нашите гости – Миро, който е създателят на тази настолна игра и Здравко от клуб „ Родолюбец“ с песента „ Екопесничка“, а те подариха на децата от групата тези игри.