Детска градина Космонавт - Пловдив

Децата  при ДГ „ Космонавт“ ще вземат участие в предстоящи конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката, национален дворец на децата, Регионално управление на образованието гр. Ловеч със статут на Национален конкурс за Детска рисунка, Компютърна рисунка и Есе  на тема : „ Детство мое – реално и вълшебно“.

ОУ „ Гео Милев“ в село Белозем, община Раковски, кметство Белозем, читалище „ Просвета“ – 1909“, Федерация на природозащитните сдружения „ Зелени Балкани“ и Католическа църква „ Свети Франциск от Асизи“ организират международен конкурс за детска рисунка на тема „ Животът на един щъркел“.

Целта на конкурсите  е насърчаване на децата за творческа и индивидуална изява. Да открива и популязира , подпомага развитието на талантливите деца, творческата им изява и лична позиция в областта на изобразителното изкуство.