Вие вече сте взели важното решение за всяко семейство – Вашето дете да посещава ясла или детска градина. Несъмнено сте преминали през дебата, разгорял се на тема „за” и „против” детските заведения. Не са малко противниците, но не са малко и тези, които защитават тезата за ползата на детската ясла и детската градина.

Ние вярваме, че родителите са тези, които трябва да решат дали да работят или да останат у дома да гледат детето си.

Но дори и след като вземете това решение,не е изключено да продължите да имате чувство на тъга и безпокойство, че сте „изоставили“ детето си на грижите на някой друг. За това ще Ви помогне следното- тази стъпка е необходима и от полза за Вас и детето.

Следващата важна стъпка е да се справите с настъпилите многобройни промени в ежедневието – детската ясла, детската градина са вече част от него. Както и да намерите отговор на въпросите: „Кой ще води детето?“, „Кой ще го прибира?“, „Как ще се променят навиците ни, когато не сме по цял ден с детето?“, „Дали детето ще си намери нови приятелчета?“, „Дали учителките ще се грижат за безопасността му?“, „Дали ще го обичат, то ще усети ли обичта им?“ и т.н.

Съвременната детска градина често замества роднинския кръг около детето. Нуждата Ви от подкрепа на други възрастни може да се осъществи в детската градина, където се срещате, споделяте тревогите си, учите се един от друг.

Качественото детско заведение отваря вратите си за семейството, не само за малките деца.

Всеки родител се чувства зле и страда от раздялата с детето си, но ако той, въпреки тъгата си е убеден, че детето му ще се гледа добре, му предава своята увереност и спокойствие./

Постъпването на детето в детската градина е сериозна и трудна крачка в живота Ви. Детето Ви напуска близката, познатата обстановка и попада сред нови хора, вещи и условия.

Как да му помогнете?

Започнете първо с грижата за неговото здраве, тъй като в началото то започва да контактува с нови хора и така се увеличава възможността за инфекции. Ако все пак не сте имали възможност да го закалите, обяснете за това в детското заведение. Създавайте му у дома най-благоприятните условия за самостоятелност, за да бъде детето Ви по-уверено, предпазено от чувство на безпомощност. Осигурявайте му активно участие в храненето, миенето, обличането и събличането. Преди постъпването в детското заведение е необходимо детето да привиква да се заиграва само, да прибира играчките си на определено място, да слуша внимателно това, което му казвате, да следи онова, което му показвате. Така по-бързо и по-леко ще се включи в игрите, заниманията и всичко, в което то ще участва.

В новата среда детето се среща с много неизвестни неща, които не може изведнъж да опознае и обикне. Това налага предварително „запознаване“ на детето с детското заведение. Доведете го „на гости“ при нас, покажете му обстановката, разпределението на помещенията, запознайте го с другите деца, с които ще живее. Така Вие ще съдействате да се създаде интерес у него и желание да дойде в детската градина. Разкажете на педагога / медицинската сестра/ на групата за особеностите на Вашето дете. Вземайте го, когато сте му казали, за да не го изнервя чакането и тревогата от мисълта „Ще дойдат ли да ме вземат?“

И не забравяйте, че детското заведение е Ваш помощник за възпитанието на детето и то там системно, в подходяща за него форма ще научи много неща, които вие не бихте могли да му дадете и научите.

Още няколко съвета:

  • Учете се да бъдете добри възпитатели на Вашето дете
  • Общувайте с детето си
  • Осигурете свобода на Вашето дете
  • Възпитавайте, като се опрете на детската активност и самостоятелност
  • Възпитавайте детето си чрез радост

Завършваме посланието си към Вас с народната мъдрост

„Най-големият подарък, който можеш да дадеш на децата си са корени и криле”

Ваши: Целият колектив на ДГ „Космонавт”

Класирането на деца в ДГ „Космонавт“ става чрез: Системата за електронно класиране на Община Пловдив

Необходими документи за записване

Необходимите документи, които трябва да представите след класирането на детето Ви в ДГ „Космонавт“ са посочени в заявлението за записване (Приложение № 3 от секция Формуляри). Тези документи са в зависимост от посочените точки от Вас при класиране. В детското заведение се прави автоматична проверка от служба ГРАО и за липса на задължения към Община Пловдив, затова не са необходими документи от тях. Заявлението за записване не е необходимо да принтирате, това ще бъде направено в детското завeдение след проверката. Моля, спазвайте посочения срок за записване на детето.

Медицински документи

(Тези документи се носят при реалното постъпване на детето, а не в момента на записване)

За яслена група:

Хематологични изследвания и урина – валидни 1 месец
Микробиология и паразитология – валидни 15 дни
WASS (васерман на един от родителите)
Мед. бележка от личния лекар – валидна 3 дни

За градинска група:

Хематологични изследвания и урина – валидни 7 дни
Микробиология и паразитология – валидни 15 дни
Мед. бележка от личния лекар – валидна 3 дни
Профилактичен преглед от личен лекар и лична амбулаторна карта