#ДГ „#Космонавт“ се включи в инициативата на район „#Северен“ по събиране и предаване на пластмасови капачки „По-#чист, по-#зелен и по-#красив район“.
По идея на учителите в детското заведение е закупено и монтирано метално сърце за събиране на #пластмасови #капачки в двора на градината.Благородната кауза е срещнала голяма подкрепа у родителите, които са се отзовали с интерес и ентусиазъм към събитието.В рамките на 3 месеца металното сърце е напълнено с капачки и са използвани допълнително големи бутилки.Събраните рециклируеми материали са предадени в районното кметство.
По този начин детското заведение участва активно в опазване на околната среда, като учи малките си възпитаници как да се грижат за чистотата на природата.От ДГ „Космонавт“ са твърдо убедени, че такива каузи са значими и ще продължат инициативата и за в бъдеще.